Det är helt gratis att använda Karma, du betalar enbart för den mat du köper!

Did this answer your question?