För att täcka en del av våra driftkostnader så tar Karma ut en liten avgift för varje köp du gör i appen.

Detta är en fast summa på 3 kr oberoende av storleken på din order.

Did this answer your question?