För tydlighetens skull, du har rätten att avsluta ditt Karma-konto när du vill. Välja "Radera konto" eller liknande funktion i Karma-appen, eller kontakta Karma. 

Karma kommer sedan radera eller anonymisera personuppgifter som kan härledas till dig, förutom viss information som Karma enligt lag kan komma att behöva spara eller arkivera.  

Did this answer your question?