Karma kommer från och med den 25 maj 2018 att erbjuda dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har behandlat då du använt Karma-appen.

Did this answer your question?