När du använder Karma-appen så är Karma personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär bl.a. att Karma har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt GDPR.

Did this answer your question?