GDPR ger dig som individ ett antal rättigheter. Till exempel så har du rätt att få information om hur och varför Karma behandlar dina personuppgifter. 

Du kan läsa mer om detta i Karmas användarvillkor och integritetspolicy, och du kan också kontakta Karma för mer information. 

Did this answer your question?