Detta beror på att du sedan tidigare har ett konto skapat hos oss med just denna e-postadress! När du skrev in ditt telefonnummer så började du skapa ett helt nytt konto. Du måste därför logga ut och välja inloggningsalternativet E-postadress istället!

Did this answer your question?