Det finns olika skäl till att man vill stänga av notiserna i Karma-appen. Kanske är det ett specifikt ställe man inte vill få meddelanden från längre, eller så är man på semester och vill inte få några meddelanden alls från Karma-appen. För att sluta få notiser från ett specifikt ställe så går du in på stället i appen och klickar sedan på "Följer" för att sluta följa det och därmed inte få några fler notiser. Om du vill stänga av notiser för hela Karma-appen så går du in på Notispreferenser i inställningarna för appen. Du kan när som helst slå på notiserna igen på samma sätt!

PS. I Notispreferenserna finns möjligheten att ställa in tysta notiser!

Did this answer your question?