En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs, det innebär ett svinn på 1,3 miljarder ton ätbar mat. Matsvinnets klimatpåverkan är förödande och motsvarar växthusgasutsläppen från 1 miljard bilar, årligen. Genom att köpa mat som blivit över med Karma hjälper du till att bekämpa matsvinnet och skydda vår miljö.

Did this answer your question?