Det kostar ingenting att bli medlem i Karma utan du betalar enbart för den mat du köper!

För att täcka en del av driftkostnaderna tar Karma ut en liten avgift för varje köp du gör i appen. 

Did this answer your question?